Przedmiot realizowany w ramach Studiów Podyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, specjalność Bezpieczeństwo lotnicze, I sem.,