8217186_Grupy A i B - Szkolenie podstawowe operatorów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) o masie startowej do 150 kg