Przedmiot Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie prowadzony jest w ramach Studiów Podyplomowych dla specjalności Zarządzanie w lotnictwie oraz zabezpieczenie operacji lotniczych