Kontrola przestrzeni powietrznej  Podyplomowe 15 godzin