Termin realizacji modułu teoretycznego (zdalnie): 31.08. - 18.09.2020 r. 

Realizacja modułu praktycznego oraz egzamin końcowy (stacjonarnie - pod warunkiem ustąpienia sytuacji epidemicznej): 21.09. - 18.12.2020 r.