Celem kursu jest doskonalenie języka angielskiego, w zakresie kompetencji językowych wymaganych na poziom 3 wg  STANAG 6001, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności pisania i mówienia.