FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Jak dodać do imienia i nazwiska stopień lub tytuł naukowy?

Wszelkiego rodzaju dopiski do imienia, bądź nazwiska podczas synchronizacji kont są automatycznie usuwane, dlatego przedrostek ze stopniem lub tytułem naukowym prosimy wpisać podczas modyfikowania profilu w sekcji Dodatkowe nazwy w polu Alternatywna nazwa.

Zawartość tego pola jest wyświetlana w nawiasie po nazwisku. Przykładowo jeśli Jan Kowalski wprowadzi w polu Alternatywna nazwa zawartość: mgr inż., wtedy w menu górnym, po prawej stronie oraz w miejscach gdzie wskazany jest prowadzący zajęcia, będzie się wyświetlała nazwa użytkownika w postaci: Jan Kowalski (mgr inż.)