FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Jak dostosować wygląd kursu?

Wygląd kursu domyślnie jest ułożony tematycznie.

Po włączeniu trybu edycji mamy możliwość edytować każdy blok (zmienić nazwę tematu, dodawać dodatkowe tematy itp.) wybierając odnośnik Modyfikuj

W każdym temacie mamy również możliwość dodawania aktywności lub zasobów po wybraniu opcji Dodaj aktywność lub zasób

Dostępne są następujące aktywności: Ankieta - zawiera trzy typy instrumentów dla badania oceny i stymulowana kształcenia w środowisku on-line. Nauczyciel może wykorzystać je w celu zebrania danych o swojej klasie i refleksji nad własnymi metodami nauczania
 Baza Danych  - umożliwia uczestnikom tworzenie, utrzymanie i przeszukiwanie zbioru rekordów. Format i struktura tych rekordów jest niemal nieograniczona, mogą wystąpić m.in.  zdjęcia, pliki, adresy, liczby i teksty.
 Czat - pozwala uczestnikom na dyskusję poprzez sieć w czasie rzeczywistym. Jest to użyteczne narzędzie pozwalające na lepsze zrozumienie siebie nawzajem oraz tematu, który jest omawiany - sposób funkcjonowania pokojów czatu zasadniczo różni się od asynchronicznych forów.
 Forum - odbywa się w nim większość dyskusji. Fora mogą posiadać różną strukturę i mogą umożliwiać ocenę każdego postu przez współuczestników. Posty mogą być przeglądane w różnych formatach i mogą zawierać załączniki. Uczestnicy, którzy są subskrybentami forum otrzymają pocztą elektroniczną kopie każdego nowego postu. Prowadzący może narzucić subskrypcję wszystkim uczestnikom.
 Głosowanie - umożliwia nauczycielowi zadawanie pytań i określenie listy wielokrotnych odpowiedzi
 Lekcja - pozwala na przedstawienie treści w interesujący sposób na wielu stronach. Każda strona zwykle kończy się pytaniem i kilkoma odpowiedziami. W zależności od postępów studenta, albo idzie on do przodu z materiałem, albo jest cofany.
Nawigacja lekcji może być albo uproszczona ale może też być dużo bardziej skomplikowana w zależności od struktury materiału lekcyjnego.
 Narzędzie zewnętrzne - pozwala użytkownikom na interakcję z zasobami dydaktycznymi na innych stronach. Na przykład, zewnętrzne moduł może zapewnić dostęp do nowego rodzaju aktywności lub materiałów dydaktycznych od wydawcy (aby skonfigurować egzemplarz zewnętrznego modułu, niezbędny jest dostawca treści, który obsługuje LTI - Learning Tools Interoperability)
 Opinia zwrotna - umożliwia tworzenie niestandardowe ankiet oceniających kursy
 Pakiet SCORM - to zbiór specyfikacji zapewniających interoperacyjność, dostępność i ponowne wykorzystanie internetowych materiałów dydaktycznych. Moduł SCORM/AICC pozwala na umieszczanie w kursach pakietów SCORM/AICC
 Słownik pojęć - umożliwia uczestnikom tworzenie i używanie zbioru definicji, jak w słowniku; można go także użyć do zbierania i organizowania zasobów czy informacji
 Test Quiz) - pozwala nauczycielowi na tworzenie testów składających się z pytań wielokrotnego wyboru, prawda-fałsz, dopasowywań i innych rodzajów. Każde podejście jest automatycznie oceniane, a prowadzący może decydować, czy wyświetlać informacje zwrotne i/lub poprawne odpowiedzi, włączać losowanie pytań i odpowiedzi w pytaniach etc.
 Warsztat - pozwala na zbieranie, przeglądanie oraz wzajemną recenzję prac przesłanych przez studentów. Studenci składają prace w dowolnym formacie (mogą być to pliki takie jak word, excel, graficzne itp, lub tekst wprowadzany bezpośrednio do edytora). Prace są recenzowane w oparciu o kryteria zdefiniowane przez nauczyciela w odpowiednim formularzu. Proces wzajemnego recenzowania prac, oraz zrozumienie kryteriów oceny może być wstępnie przećwiczony z wykorzystaniem przykładowych prac do oceny, przesłanych przez nauczyciela
 Wiki - umożliwia uczestnikom dodawanie i edytowanie zbioru powiązanych ze sobą stron. Wiki może być tworzone w trybie grupowym, wtedy jest edytowana przez wszystkich uczestników lub w trybie indywidualnym - wtedy każdy tworzy swoją odrębną wiki
 Zadanie - pozwala nauczycielowi na komunikowanie się, zbieranie prac, ocenę i ich komentowanie. Studenci składają prace w formie plików dowolnego typu (tekstowe, multimedialne, obrazy itd). Prace mogą być składane w postaci tekstu wprowadzanego bezpośrednio w edytorze na stronie. Moduł zadania domowego może być także wykorzystany do przypomnienia studentom o zadaniach z poza systemu e-platformy (zadania offline).

oraz zasoby:

 Adres URL - umożliwia dodanie linku do strony WWW. Prowadzący może dodać link m.in. do strony głównej ale również do dokumentów czy obrazów znajdujących się na innych stronach WWW
 Etykieta - umożliwia wstawienie tekstu i obrazów pomiędzy aktywnościami na stronie kursu
 Folder - pomaga zorganizować pliki w kursie, pozwala na wyświetlanie wielu plików w pojedynczym folderze, redukując potrzebę przewijania strony
 Książka - zbiór stron w postaci książki z możliwością ustawiania rozdziałów i podrozdziałów.
 Pakiet treści IMS 
- materiał statyczny z innych źródeł w standardowym formacie pakietu treści IMS
 Plik - umożliwia dodanie pliku jako zasobu dostępnego z poziomu kursu. W zależności od ustawień sposobu wyświetlania pliku, jego zawartość może być wyświetlana np. na całej stronie przeglądarki internetowej lub może być udostępniona w postaci zasobu z wymuszoną opcją pobierania, mogą to być dowolne pliki obrazy, dokumenty pdf, arkusze kalkulacyjne, pliki dźwiękowe, pliki wideo
 Strona - pozwala na tworzenie stron przy pomocy edytora tekstowego. Strona może zawierać tekst, grafikę, dźwięk, wideo, linki do innych stron oraz wbudowaną zawartość taką jak np. Google Maps czy Youtube. Dla dużej ilości treści zaleca się wykorzystanie modułu książki zamiast pojedynczej strony.


Więcej na temat każdej aktywności czy zasobów można znaleźć w dokumentacji Moodle: Aktywności i Zasoby
Szczegółowe informacje dla wykładowców można znaleźć Tutaj