Kurs przeznaczony dla słuchaczy studiów podyplomowych semestr1 (dwie oddzielne grupy w różnych terminach zajęć)